Ne Tür Davalar Arabuluculuk Kapsamındadır?

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre bir mahkeme kararının gerekmediği, tarafların sulh olabileceği, iddaları kabul etmesinin mümkün olduğu ve hakkından vazgeçebildiği hallerde başvurulabilir.Mesela tarafların boşanabilmesi ve çocuk/çocukların velayeti için kesinlikle bir mahkeme kararı zorunluluğundan dolayı taraflar buna benzer konuları arabulucuya götüremezler.Eşlerin karşılıklı şiddet uygulamaları,silahla yaralama,ölüme neden olan suçlar sonucunda istenen tazminatlar gibi uyuşmazlığın aile içi şiddetten kaynaklandığı ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda uzlaşma kapsamında sayılan suçlardan değil ise de o olay arabuluculuğa uygun olmayacaktır.

Kredi, alım satım, eser sözleşmeleri,tüketici uyuşmazlıkları boşanma sonrası mal paylaşım uyuşmazlıkları, mark-patent uyuşmazlıkları, taksirle yaralama, silahsız kasten yaralama, hakaret, tehdit gibi şikayete bağlı suçların işlenmesi nedeniyle istenecek tazminatlarda arabuluculuğa gidilebilir.

Adalet Bakanlığı’nın arabuluculuk sistemini mahkeme öncesi çözüm yolu olarak zorunlu hale getirme çalışmaları kapsamında ilk olarak işçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu hale gelecek. 2016 yılında Meclis gündemine gelmesi beklenen değişikliklere göre iş davalarında arabuluculuk zorunlu hale gelecek. Arabulucuya başvurmadan açılan davalar incelenmeden reddedilecektir.

Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu.

İş Kazası Sonrası Ne Yapılmalı?

İşveren veya işçilerin iş kazası sonucunda çıkabilecek bir ihtilafta maddi, manevi menfaat ve hak kaybına uğramamaları adına iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında yetkinleşmiş hukuk bürolarından danışmanlık almaları faydalarına olacaktır.

  • Sigortalı iş kazasına karıştığı takdirde, işveren en kısa sürede bölgede yetkili olan kolluk kuvvetlerine(polis,jandarma vs.) iş kazasını bildirmelidir.
  • Gereken sağlık yardımları yapılmalıdır.
  • İş kazası tutanağı tutularak (varsa) şahitlerin ifadeleri eklenmelidir(Bu tutanak bildirim formu yerine geçerek soruşturma aşamasında önem arz eder).
  • Kaza sonrası 3 gün içinde ilgili sosyal güvenlik kurumlarına bildirim formu ile birlikte haber verilmelidir.
  • Bir dosya hazırlanarak çalışanın işe giriş belgesi, girişteki sağlık raporu, eğitim belgesi,kaza öncesi 4 aya ait hesap pusulaları ve diğer sertifikaların da dahil olduğu tüm evraklar bu dosyada korunmalıdır(evraklarda eksiklik olmaması önemlidir).

örnek iş kazası tutanağı indir

2018 Ticaret Kanunu Değişiklikleri

IV – Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri

Genel olarak

MADDE 4- (1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın;

Devamını Oku

İş Kazasıda Tazminat Davası Açma ve Detaylar

İş Kazası Tazminat Davaları

Bir çalışanın, iş yerinde çeşitli nedenler ile geçirdiği kazalar sonucunda açılan tazminat davalarına, iş kazası tazminat davası adı verilmektedir.

Devamını Oku

İş Sözleşmesi ve Kıdem Tazminatı Şartları

İş Sözleşmesi Ve Kıdem Tazminatı

4857 sayılı İş Kanununun 11. maddesinde belirli süreli iş sözleşmesinin tanımı yapılmıştır. Bu maddeye göre; belirli süreli işlerin belirlenen sürede tamamlanması için objektif koşullarda işçi ile işveren arasında yapılan yazılı sözleşmeye iş sözleşmesi denilmektedir.

Devamını Oku