Boşanma Nedir? Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Türk Medeni Kanunu’na göre herhangi bir sebepten ötürü evlilik birliğinin sarsılması ve devam ettirilememesi halinde kişilerin başvurabileceği hakka “boşanma” deniyor. Bu bağlamda da eşinden ayrılmak isteyen herkes boşanma davası açmak için Aile Mahkemelerine başvurabiliyor. Ancak boşanma davası açarken de dava sonucunda da hak kaybına uğramamak için iyi bir boşanma avukatına ihtiyacınız olduğunu hatırlatalım. Alanında uzman boşanma avukatlarından profesyonel danışmanlık ve vekillik hizmeti almayı ihmal etmemelisiniz.

Tek taraflı olarak da açılabilen boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları olarak ikiye ayrılıyor. Ayrılmak isteyen çiftlerin boşanmanın koşulları bakımından anlaşmaya varmalarıyla beraber işletilen dava süreci anlaşmalı boşanma davası olarak işliyor ve çok daha kısa süre içerisinde dava istenen koşullarla sonuçlanabiliyor. Ayrılmak isteyen çiftlerin bazı konularda anlaşma sağlayamaması halinde ise boşanma davası çekişmeli olarak görülüyor. Her iki dava türünde de boşanma avukatının önemli bir rolü olduğunun altını bir kez daha çizelim.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açılması konusunda bazı prosedürler var ve bu prosedürlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi oldukça önemli. Her şeyden önce boşanmanın gerçekleşebilmesi için geçerli sebeplerin olması gerekiyor. Bu sebeplerin ispatlanabilmesi de özellikle çekişmeli boşanma davaları sürecinde ayrıca önem taşıyor. Dava dosyasında boşanmanın gerekçelerinin ifadelerle belirtilmesi gerekiyor. Yine dava sonunda talep edilen her şey detaylı şekilde dosyada ifade edilmeli. Süreç çekişmeli olarak devam ediyorsa dosyasına delil niteliğindeki bütün belgelerin ilave edilmesi gerektiğini bilmelisiniz. Boşanma davası sürecinde her türlü bilgi ve detayın avukatlarla paylaşılması da davanın seyrini etkileyebiliyor. Her zaman dürüst olmak, açık ve net davranmak gerekiyor.

Boşanmanın Nedenleri

Eşlerden birinin evi ve eşini terk etmesi, karşılıklı ya da tek taraflı yapılan onur kırıcı davranışlar boşanma sebepleri arasında yer alıyor. Bunların yanı sıra aile içi şiddet ve hayata kast etmek, şiddetli geçimsizlik ve eşler arasında uyumsuzluk, zina, eşlerden birinin suç işlemesi ise en sık konu edilen boşanma sebepleri olarak sıralanabilir.

Boşanma Sebepleri

Boşanma nedenlerini oranlarla anlatmak gerekirse boşanan çiftlerin yüzde 40’ı aşk bittiği için, yüzde 36’sı aldatma nedeniyle bu yola başvuruyor. Boşanma sebepleri arasında yüzde 30’la yalan söylemek yine baş sıralarda yer alıyor. Sürekli kavga ettikleri için ayrılmak istediklerini söyleyen çiftlerin oranı yüzde 20. Bunları yüzde 20 ile romantik olamamak, yüzde 20 ile bekâr hayatını özlemek, yüzde 20 ile kariyer hedefleri, yüzde 18 ile aile ile uyumlu olmama ve yüzde 15 ile ilişkideki diğer sorunlar takip ediyor.

Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de 2018 yılında evlenen çift sayısı 553 bin 202 iken, boşanan çift sayısı 142 bin 448. İstatistikler, bir önceki yıla göre boşanan çiftlerin sayısında yüzde 10,9’luk bir artış olduğunu işaret ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu kaba evlenme hızının binde 6,8, 2018’de kaba boşanma hızının ise binde 1,75 olduğunu söylüyor. Her bin kişilik nüfusa karşılık gelen evlenme sayısına “kaba evlenme hızı”, her bin kişilik nüfusa karşılık boşanma sayısına “kaba boşanma hızı” denildiğini burada belirtelim. Maddelerle en sık karşılaşılan boşanma sebepleri ise şunlar:

 • Eşlerin birbirilerine karşı saygısız tutumları, aşağılama
 • Aşırı güvensizlik ve gereksiz kıskançlık tavırları
 • Eşlerin birbirlerine karşı duygusal ve cinsel ilgisizlikleri
 • Eşlerden birinin zenginleşmesi ve buna bağlantılı olarak ailesini ihmal etmesi
 • Evlenmeden önce birbirini çok iyi tanımama
 • Eşlerin evlilik birliği içerisindeki maddi ve manevi sorumluluklarını yerine getirmemesi
 • Üvey çocuklara karşı uygulanan şiddet
 • Psikolojik şiddet
 • İnanç ve ideoloji farklılıkları
 • Erkeğin çalışmaması ve kadını zorla çalıştırması
 • Kötü alışkanlıklar, alkol ve madde bağımlılığı
 • Çocuk sahibi olamama
 • Genç yaşta yapılan evliliklerin daha sonra travmalara yol açması
 • Eğitim ve statü farklılıkları

Boşanma Davası Nereye Açılır?

Boşanma davası üç yere başvurarak açılabiliyor. İkametgahın bulunduğu yerdeki adliyeye, diğer eşin ikametgahının bulunduğu yerdeki adliyeye veya son altı aylık süreçte birlikte ikamet edilen yerdeki adliyeye başvuruda bulunarak boşanma davası açılabiliyor. Ancak evraklarınızın eksiksiz olduğundan emin olmalısınız. Dava Aile Mahkemelerinse görülerek sonuca bağlanıyor.

İşçi Hakları Nelerdir?

İşçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen İş Hukuku kapsamında işçiler pek çok açıdan koruma altına alınıyor. Ancak hakların bilinmesi herhangi bir kayba uğramamak ve mağdur olmamak için oldukça önem taşıyor. Kıdem tazminatından ihbar tazminatına, fazla mesai ücretlerinden yıllık izin kullanımlarına kadar birbirinden önemli konular hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan işçiler farkında bile olmadan haklarından yararlanamayabiliyor. İşte bilinmesi elzem olan işçi hakları!

İşçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen İş Hukuku kapsamında işçiler pek çok açıdan koruma altına alınıyor. Ancak hakların bilinmesi herhangi bir kayba uğramamak ve mağdur olmamak için oldukça önem taşıyor. Kıdem tazminatından ihbar tazminatına, fazla mesai ücretlerinden yıllık izin kullanımlarına kadar birbirinden önemli konular hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan işçiler farkında bile olmadan haklarından yararlanamayabiliyor. İşte bilinmesi elzem olan işçi hakları!

İş Kanunu ile belirlenen işçi hakları, Çalışma Bakanlığı tarafından da denetleniyor. İşçi ile iş veren arasında yaşanan uyuşmazlıklara ise İş Mahkemeleri bakıyor. Konu o noktaya gelmeden de hangi hakka sahip olunduğunu bilmek önem taşıyor. Öncelikle BM tarafından İnsan Hakları Bildirgesi‘ne eklenen maddeden söz edelim:

Devamını Oku

Kıdem Tazminatı Nasıl alınır?

İş Hukuku kapsamında yer alan kıdem tazminatı hakkında en fazla soru sorulan ve özellikle son zamanlarda da çok sık gündeme gelen konulardan biri. Kimler kıdem tazminatı alabilir, hangi durumlar kıdem tazminatı alma hakkını ortadan kaldırır, kıdem tazminatı alabilmek için en son iş yerinde ne kadar süreyle çalışıldığı mı önemlidir yoksa tüm çalışma hayatı bu tazminatı almak için geçerli sayılır mı? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Bu soru listesi daha uzatılabilir. En iyisi bir an önce cevaplara bakmak.

Yıllarca emek verip bir işte çalışanlar, severek yaptığı mesleğine ömrünü adayanlar için çalışma hayatı sona ererken yılların karşılığını almaktan daha önemli ne olabilir? Elbette hiçbir şey! İşte kıdem tazminatı bu nedenle çalışan herkes için oldukça önem taşıyor.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Bir işçinin çeşitli sebeplerden dolayı işinden ayrılması ya da iş hayatının noktalanması durumunda, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince alması gereken tazminata kıdem tazminatı deniyor. Ancak kendi isteğiyle işinden ayrılanların bu tazminatı alamayacaklarını belirtelim. Belli şartlar dışında tabii. Kıdem tazminatı iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi, kadın çalışanın evlenmesinin ardından bir yıl içerisinde kendi isteğiyle işinden ayrılması veya işçinin hayatını kaybetmesi gibi sebepler dışında kendi isteğiyle ayrılanların faydalanamadığı bir haktır. Bu haktan faydalanabilmek için aynı işverene bağlı işyerlerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Son işyerindeki çalışmalar için ödenen kıdem tazminatı, her hizmet yılı için en son 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplanıyor

Kıdem tazminatı konusunda yeni düzenlemeler olduğunu da biliyorsunuzdur. Halen 8 Eylül 1999 yılından önce işe girişi olanlara 15 yıl ve 3600 gün koşuluyla tanınan; emekliliği ya da işten çıkarılmayı beklemeden kıdem tazminatı alma hakkının kapsamı genişletildi. 9 Eylül 1999’dan sonra ilk kez işe girenler, Eylül 2019’dan itibaren 7000 gün primi doldurmuşlarsa işlerinden tazminatlarını alarak ayrılabiliyorlar. Eylül 2024’ten itibaren ise 25 yıl sigorta ve 4500 iş gününü dolduran tüm çalışanlar kıdem tazminatı hakkından faydalanabiliyor.

Kıdem Tazminatı Hangi Koşullarda Alınabilir, Kimler Kıdem Tazminatına Hak Kazanır?

Kıdem tazminatının hangi koşullarda alınabildiği en sık karşımıza çıkan soru oluyor. Bir de tabi kimlerin kıdem tazminatı alabileceği sorusu var. Bir işçinin işe giriş tarihine göre kıdem tazminatı alabilmesini sağlayan koşullar şöyle:

 • 8 Eylül 1999’dan önce işe girilmişse 15 yıl sigorta, 3600 gün prim.
 • 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe girilmişse 25 yıl sigorta, 4500 gün prim.
 • 1 Mayıs 2008’den sonra işe girilmişse 25 yıl sigorta, 5400 gün prim.
 • 9 Eylül 1999’dan sonra işe girilmişse sigortalılık süresi şartı aranmaksızın 7000 prim günü.
 • 9 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayanlar emekli olmadan kıdem tazminatını alma hakkını 2024 yılından itibaren elde edebiliyor. 20 yıl boyunca kesintisiz olarak çalışanlar ve 7000 gün prim ödeyenler ise 2019 yılının Eylül ayından itibaren emekli olmayı beklemeye gerek duymuyor çünkü kıdem tazminatı alamaya hak kazanabiliyor.

Kıdem Tazminatında İstisnai Durumlar

Gelelim işinden kendi isteğiyle ayrılanlara… İşinden ayrılanlar kıdem tazminatı alabilir mi? Bir önemli soru da bu! Bildiğiniz gibi normal şartlarda kendi isteğiyle işinden ayrılan bir işçi kıdem tazminatı alamıyor. Ancak bazı istisnai durumların altını çizmekte de fayda var. İşte o durumlar:

 • İşyerindeki çalışma şartlarının ağırlığı nedeniyle işçinin sağlığı bozulması.
 • İşyerinde uygulanan psikolojik şiddetin belgelenmesi…
 • İşçinin ücretinin kanun hükümleri ya da sözleşmede yazılan şartlara göre ödenmemesi.
 • İşçinin aldığı ücretin yanı sıra sosyal yardım alacaklarının ödenmemesi.
 • İşverenin, işçinin sigortasını geç veya eksik bildirmesi.
 • İşveren tarafından, işçiden gizli olarak SGK’ya giriş ve çıkışının yapılması.
 • Resmi tatillerde çalıştırılmasına rağmen işçiye ücret ödenmemesi…
 • Yıllık izinlerin tam olarak ve işçinin hakları çerçevesinde kullandırılmaması…
 • Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde evlilik nedeniyle ayrılması hakkı bulunmaktadır. Bu hak gereği kadın işçi kıdem tazminatı alabilmektedir.
 • İşçinin askerlik görevi sebebiyle işten ayrılması…
 • Meslekte en az 5 yıl çalışmış olan gazeteciler istifa etseler bile kıdem tazminatı hakkında faydalanabilmektedirler.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır? Kanun çerçevesince bir iş yerinde çalışmaya başladığı günden itibaren hizmet sözleşmesinin devamı süresince, her geçen tam yıl için işveren tarafından işçiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmesi zorunluluğu bulunuyor. Bir yıldan artan süreler içinse aynı oran üzerinden hesaplama ve ödeme yapılıyor.

Adli Ve İdari Süreçlerde Zamanaşımı Nasıl Hesaplanır?

Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

657 sayılı Devlet memurları Kanunu

Maddi ve Manevi Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Dava konusu ne olursa olsun, fiil veya işlemle karşılaşan kişi maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Örneğin, iş kazasında yaralanan kazazede, doktor hatasıyla zarar gören hasta, boşanma davasında eşler maddi manevi tazminat davası açabilirler.

Tazminat nedeni, hukuk dışı işlenen bir fiil sebebiyle bir kişinin ölümü ise ölenin destekte bulunduğu yakınları da maddi tazminat davası açabilirler.bu tür tazminatlara “destekten yoksun kalma tazminatı” denilmektedir.ölen kişinin birinci dereceden yakınları veya ölenin kendisine destekte bulunduğunu ispat edebilen herkes maddi ve manevi tazminat davası açabilirler.

Herhangi bir destek almamalarına rağmen ölümden üzüntü duyan birinci derece yakınlar da manevi tazminat davası açabilirler(Borçlar Kanunu md. 56/2). Yaralanma durumlarında yaralı yakınlarının maddi tazminat isteme hakları yoktur.